Wybierz pakiet zgodny z Twoimi potrzebami

Kreator Legal Geek pomoże Ci przygotować i wygenerować kluczowe z punktu widzenia ustawy AML/CFT dokumenty, które będą dostosowane do specyfiki działalności Twojej firmy. Nasze rozwiązanie jest elastyczne, dlatego w zależności od wybranego pakietu otrzymasz od nas również formularze wspomagające proces zbierania informacji o kliencie (KYC), gotowe szkolenie dla Twoich Pracowników, pakiet konsultacji z naszymi specjalistami.

Dostosowane do kryptowalut, BUP, MIP, biur rachunkowych, pośredników nieruchomości i kantorów
Pokaż ceny
Wszystkie ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Wszystkie ceny są cenami brutto. Zawierają podatek VAT 23%.

* W przypadku pakietu MINI zmiana raz wybranego rodzaju działalności nie jest możliwa.

** Nie dotyczy biur rachunkowych (wówczas 1 rodzaj działalności). Zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności.

Dowiedz się więcej o dokumentach

Stworzona na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze podmiotów nadzorowanych i kontrolowanych przez KNF oraz GIIF. Uwzględnia zarówno środki wymagane przez ustawę AML, jak i potencjalne, dodatkowo stosowane procedury. Ustawa wymaga od Ciebie bieżącego monitorowania i aktualizowania procedury - bez problemu zrobisz to z naszym Kreatorem.

Dostępne w pakiecie: Mini, Standard, Premium.

Wymagana w działalności każdej instytucji obowiązanej. Pozwoli na przeprowadzenie oceny ryzyka w AML i CFT w stosunku do Twojej działalności, uwzględniając każdą usługę, która takie ryzyko może generować.

Dostępne w pakiecie: Mini, Standard, Premium.

Wymagana przez KNF w przypadku stosowania wideoweryfikacji klienta przez podmioty nadzorowane, stanowiąca pożądaną praktykę również w innych instytucjach obowiązanych. Opisuje i systematyzuje stosowane w tym zakresie zasady i metody.

Dostępne w pakiecie: Mini, Standard, Premium.

Dokument wymagany przez KNF w przypadku stosowania wideoweryfikacji klienta przez podmioty nadzorowane, stanowi dobrą praktykę także w innych instytucjach obowiązanych. Analizuje ryzyko wynikające z tego sposobu weryfikacji i ocenia, czy stosowane procedury minimalizują to ryzyko w wystarczającym stopniu.

Dostępne w pakiecie: Mini, Standard, Premium.

Nasz Kreator dostosowany jest do kilku różnych form instytucji obowiązanych. Możesz stworzyć dokumenty dostosowane do kantoru kryptowalut, biura usług płatniczych, małej instytucji płatniczej, biura rachunkowego, pośrednictwa nieruchomości czy kantoru. W wersji MINI możesz wybrać tylko jeden rodzaj działalności i nie możesz go później zmienić, w pozostałych pakietach możesz dostosować swoje dokumenty do wszystkich tych form jednocześnie lub zmienić je na przestrzeni czasu. Zaznaczenie wielu rodzajów działalności nie dotyczy jednak biura rachunkowego, gdyż kupując pakiet STANDARD lub pakiet PREMIUM, przy zaznaczeniu biura rachunkowego jako rodzaju działalności, nie ma możliwości dodania innego rodzaju działalności.

Dostępne w pakiecie: Mini, Standard, Premium.

Nie wiesz, którą opcję wybrać? Pomożemy Ci wypełnić formularze dostępne w naszym Kreatorze. W ramach pakietów z tą opcją zapewniamy Ci godzinę wsparcia ze strony naszego konsultanta w zakresie kreowania dokumentów.

Dostępne w pakiecie: Standard, Premium.

Ułatwi przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji klienta.

Dostępne w pakiecie: Standard, Premium.

Uprości proces zbierania wymaganych informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Dostępne w pakiecie: Standard, Premium.

Gotowe wzory oświadczeń w zakresie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.

Dostępne w pakiecie: Standard, Premium.

Uzyskasz możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania lub wątpliwości związane z AML/CFT.

Dostępne w pakiecie: Standard, Premium.

Umożliwi Ci spełnienie ustawowego wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu AML/CFT. Możesz zarówno wziąć udział w szkoleniu na żywo (webinar - organizowany przez nas przynajmniej raz w roku), jak i obejrzeć nagranie z już przeprowadzonego webinaru w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie.

Dostępne w pakiecie: Standard, Premium.

Ukończenie szkolenia, którego elementem są prawne aspekty walut wirtualnych jest jednym z elementów niezbędnych dla uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (zgodnie z art. 129o ust. 2 pkt 1 ustawy AML). Nasze szkolenie dedykowane dla działalności opartej o waluty wirtualne skupia się nie tylko na AML, ale również na innych prawnych aspektach tej działalności. Po zapoznaniu się przez Ciebie z materiałami szkoleniowymi - przeprowadzimy dla Ciebie odpowiedni test i potwierdzimy Twoją wiedzę stosownym certyfikatem.

Dostępne w pakiecie: Premium.

Jeśli w ramach swojej działalności zostaniesz poddany kontroli ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub Komisji Nadzoru Finansowego, będziesz mógł liczyć na nasze wsparcie: pomożemy Ci przejść przez proces kontroli i odpowiemy na Twoje wątpliwości związane z pytaniami organu (pamiętaj, że wsparcie przysługuje Ci wtedy, kiedy Twoja licencja na pakiet jest aktywna).

Dostępne w pakiecie: Premium.

Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, Ty lub Twoi pracownicy (do 5 osób) będziecie mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego oraz uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, dzięki któremu łatwo wywiążesz się z obowiązku ustawowego.

Dostępne w pakiecie: Premium.