Biura usług płatniczych (BUP)

Z naszymi pakietami spełnisz nie tylko obowiązki ustawowe, ale także otrzymasz aktualizacje w przypadku zmian w prawie mających wpływ na treść dokumentów.

Jeśli prowadzisz biuro usług płatniczych - w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) jesteś instytucją obowiązaną i musisz spełniać wynikające z niej obowiązki. Kreator AML Legal Geek to rozwiązanie, które powstało, by pomóc Ci w ich realizacji!

Jakie obowiązki nakładają przepisy AML/CFT?

Z ustawy wynika szereg obowiązków, które każda instytucja obowiązana powinna spełnić. Są to m.in.:

  • Posiadanie Procedury AML/CFT opisującej jak dana firma wypełnia obowiązki nałożone ustawą;
  • Przeprowadzanie analizy ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na które narażona jest dana instytucja obowiązana;
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, w tym m.in. pozyskiwanie informacji o klientach zwane także jako KYC (Know-Your-Customer) - kreator zapewni i podpowie Ci zakres wymaganych danych w zależności od rodzaju klienta (osoba fizyczna, osoba prawna itp.) oraz pomoże w ocenie ryzyka klienta;
  • Szkolenie personelu z zagadnień AML/CFT.
Sprawdź dostępne pakiety